Fagbrev på jobb

Publisert: 27.06.2022 av Ingvill Astrup E-post forfatter

Fagbrev på jobb er en vei til fag-/svennebrev for deg som er voksen, og som er i et lønnet arbeidsforhold. Du må ha noe relevant praksis i faget, og ha behov for veiledning og opplæring.

Ta kontakt med Stina på tlf: 957 01 852 eller epost: stina@onh.no