Ulike Fagskoletilbud og andre kortere kurs

Publisert: 09.08.2022 av Ingvill Astrup E-post forfatter

I samarbeid med Skillup Network tilbyr vi ulike Fagskoletilbud og andre kortere kurs hos oss

https://skillupnetwork.no/

Ta kontakt med Elling Myren på 909 51 949 eller elling@onh.no